Retur produse

Art. 23 (1) Utilizatorul are dreptul să renunțe la contract fără a indica motivul, fără a datora compensație sau despăgubire într-un termen de 14 zile, considerat de la data acceptării mărfurilor de Utilizatori sau de un terț.
(2) Ca să-și exercite dreptul conform prezentei clauze, Utilizatorul trebuie să notifice în scris „Tezzero” despre decizia sa de a renunța la contract, individualizând mărfurile pe care dorește să le returneze, prin furnizarea tuturor datelor despre comanda și livrarea realizată, inclusiv, dar nu numai: conținutul și valoarea comenzii, date despre persoana care a făcut comanda, date despre persoana care a primit livrarea, și data livrării.
(3) Utilizatorul este obligat să returneze mărfurile pe cheltuiala proprie, vânzându-le lui „Tezzero” sau persoanei împuternicite de ultima persoană într-un termen de 14 zile de la data la care  Utilizatorul și-a exercitat dreptul de refuz la contract.
(4) În caz că Utilizatorul nu-și îndeplinească obligația din alineatul anterior fără a notifica  „Tezzero” despre întârziere și fără a prezenta un motiv bun pentru aceasta, se consideră că acesta și-a retras declarația pentru exercitarea refuzului la contract.

Art. 24 (1) Utilizatorul nu are dreptul de a renunța la contract în caz că obiectul său sunt: produse fabricate în conformitate cu specificații individuale sau personalizate în mod evident; produse care își pot deteriora calitatea sau produse cu un termen de valabilitate mai scurt; pentru ziare, periodice și reviste, inclusiv reviste de import și în limbi străine; produse care nu pot fi returnate din cauze legate de protecția sănătății sau igienei și care se deschid după livrare; înregistrări video și fonograme închise sau software închis care se deschid după livrare.
(2) În caz că la primirea mărfurilor returnate se descoperă că acestea au ambalaj de fabrică deschis (când este vorba de produse care nu pot fi returnate din motive legate de protecția sănătății sau igienei și pentru înregistrări video și fonograme închise sau software închis), „Tezzero” nu va avea obligația să ramburseze Utilizatorului prețul plătit.
(3) În caz că la primirea mărfurilor returnate se găsește că acestea au fost utilizate în orice mod, cu etichetă și/sau ambalaj original rupt sau deteriorat, „Tezzero” nu va avea obligația să ramburseze Utilizatorului prețul plătit.

Art. 25 „Tezzero” rambursează Utilizatorului prețul plătit de acesta pentru mărfurile returnate pe un cont bancar dat indicat de Utilizator, returnare cu plată la livrare sau într-un alt mod potrivit în caz de dorință exprimată de Utilizator într-un termen de 14 zile de la primirea mărfurilor returnate.

Art. 26 În caz că Utilizatorul descoperă o discrepanță evidentă între marfă și contractul de vânzare, acesta are drepturile depline de reclamație conform dispozițiilor Legii privind protecția consumatorilor.