CONDIȚII GENERALE


CONDIȚII GENERALE
DE UTILIZARE A PAGINII „Tezzero”

Aceste CONDIȚII GENERALE reglementează relația dintre „Tezzero” AD, numit în continuare "Tezzero”, pe de o parte, și Utilizatorii paginii web și serviciilor de pe domeniul tezzero.com (numiți în continuare Utilizatori), pe de alta.

„Tezzero” AD este o societate înregistrată conform Legii comerciale a Republicii Bulgaria având CUI 204001030, sediu și adresă de administrare: orașul Sofia, cod poștal 1632, raionul Ovcha Kupel, cartierul „Ovcha Kupel” 2, bl. 12А, sc. B, et. 1, ap. 15, adresă de e-mail: mail@tezzero.com, telefon: 0893 611 855.

„Tezzero” AD este înregistrat ca operator de date cu caracter personal și posedă  un Certificat de operator de date cu caracter personal Nr. 422181

„Tezzero” AD este deținătorul drepturilor excluzive pentru Europa pentru producerea, comerțul și distribuirea produselor care poartă logoul mărcii comerciale „Tezzero” , înregistrată cu brevetul internațional Nr. 11924526/0404.
    
Vă rog să citiți în întregime Condițiile generale publicate înainte să folosiți serviciile comerciale și de informații oferite pe pagina tezzero.com (numite în continuare Servicii). Cu vizualizarea paginii tezzero.com fiecare Utilizator este obligat în mod automat să respecte condițiile de mai jos.

 Prezentul document conține informații despre activitatea lui „Tezzero” și condițiile generale de utilizare a serviciilor furnizate de "Tezzero”, care reglementează relațiile dintre noi și fiecare din utilizatori.

Confirmarea Condițiilor generale este o condiție necesară și obligatorie pentru înregistrare sau o singură cumpărătură de fiecare Utilizator și pentru încheierea contractului dintre acesta și  „Tezzero”. Prin apăsarea butonului virtual „Am citit și sunt de acord cu condiții” se consideră că ați luat la cunoștință Condițiile generale și vă obligați să le respectați.
    
Art. 1 Serviciile furnizate de „Tezzero” către Utilizatori reprezintă niște servicii ale societății informaționale în sensul Legii comerțului electronic.

Art. 2    „Tezzero” AD este proprietarul unui magazin electronic accesibil pe pagina tezzero.com, prin care Utilizatorii au posibilitatea să încheie contracte de vânzare-cumpărare și livrare a mărfurilor oferite de ”Tezzero”.

Art. 3 (1) „Tezzero” identifică Utilizatorii paginii prin depozitarea fișierelor de tip log pe serverul tezzero.com și adresa IP a Utilizatorului.
(2) „Tezzero” are dreptul să colecteze și să utilizeze informații cu privire la Utilizatori. Informațiile prin care persoana poate fi identificată poate include nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, precum și orice alte informații pe care persoana le furnizează în mod voluntar în timpul  utilizării serviciilor furnizate de „Tezzero”. Informațiile mai includ orice alte informații pe care Utilizatorul le introduce, folosește sau furnizează în timpul folosirii Serviciilor furnizate de „Tezzero”.

Art. 4 (1) „Tezzero” are grija cuvenită și este responsabil de protecția informațiilor despre Utilizator care i-au devenit clare cu ocazia înregistrării – obiectul prezentelor Condiții generale, cu excepția cazurilor de forță majoră, eveniment întâmplător sau acțiuni rău-intenționate de terți.
(2). În formularul de înregistrare completat de Utilizator la înregistrare, „Tezzero” semnifică caracterul obligatoriu sau voluntar de furnizare a datelor și consecințele refuzului la furnizarea lor. Prin exprimarea acordului cu aceste Condiții generale Utilizatorul este de acord ca informațiile referitoare de acesta să fie prelucrate în conformitate cu ordinul prevăzut în acestea.
(3) Restricțiile conform par. 1 nu se aplică în caz că pentru “Tezzero” apare o obligație să furnizeze informații cu caracter personal despre Utilizator autorităților competente de stat respective conform legislației în vigoare.

Art. 5 (1) „Tezzero” colectează și folosește informațiile conform art. 5 pentru scopurile prevăzute în aceste Condiții generale, precum și pentru oferirea unor mărfuri noi și/sau servicii Utilizatorului (gratuite sau cu plată). Scopurile descrise pentru care se folosesc informațiile nu sunt  exhaustive și nu creează obligații pentru „Tezzero”.
(2) Cu acceptarea acestor Condiții generale Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal cu scopurile acestui contract și marketingul direct.

Art. 6 (1) Utilizatorul se poate înregistra prin completarea formularului electronic respectiv de înregistrare accesibil în timp real (on-line) pe Internet, pe pagina „Tezzero”, să-și exprime acordul cu aceste Condiții generale și să declare că este calificat.
(2) Prin apăsarea butonului virtual „Am citit și sunt de acord cu Condițiile generale ", ceea ce are puterea confirmării în scris a Condițiilor generale, Utilizatorul face o declarație electronică în sensul Legii documentului electronic și semnăturii electronice, prin care declară că este conștient de aceste Condiții generale, le acceptă și se obligă să le respecte. Cu înregistrarea sa în formatul respectiv pe serverul lui „Tezzero”, prin standardul comun pentru conversia tehnică, care face posibilă  redarea sa, declarația electronică capătă calitatea de document electronic în sensul legii citate. „Tezzero” poate păstra în fișierele log pe serverul său adresa IP și adresa Utilizatorului, precum și orice alte informații necesare pentru identificarea sa și redarea declarației sale electronice pentru acceptarea Condițiilor generale în caz de disput juridic. Textul acestor Condiții generale este accesibil pe pagini web a lui “Tezzero” într-un mod care permite păstrarea și redarea sa.
(3) La completarea cererii de înregistrare Utilizatorul este obligat să furnizeze date complete și corecte cu privire la identitate (pentru persoane fizice), statutul juridic (pentru persoane juridice) și celelalte date cerute de formularul electronic al lui „Tezzero”, precum și să le actualizeze într-un termen de 7 (șapte) zile de la modificarea lor. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze datele cu caracter personal cerute, și în același timp garantează că datele pe care le furnizează în procesul de înregistrare sunt corecte, complete și exacte și în caz de schimbare a celor din urmă le va actualiza în timp util.  În caz de furnizare a unor date false “Tezzero” are dreptul să termine sau să înceteze imediat și fără preaviz furnizarea serviciilor, precum și întreținerea înregistrării Utilizatorului.

Art. 7 (1) La înregistrarea sa Utilizatorul creează un nume de utilizator și o parolă unică pentru acces la serviciile disponibile pe pagine web a lui „Tezzero”.
(2) Numele de utilizator cu care Utilizatorul se înregistrează nu-i dă nici un alt fel de drepturi în afară de dreptul să folosească numele de utilizator concret în cadrul magazinului electronic al lui „Tezzero”.
(3) Persoana care se înregistrează în calitatea sa de reprezentant al unei persoane juridice este obligat să introducă în întregime numele și adresa sa, respectiv denumirea persoanei juridice pe care o reprezintă. Prin acceptarea Condițiilor generale acesta garantează și confirmă că are relații contractuale cu firma-utilizator înregistrată de acesta. La introducerea unor informații necorecte sau înșelători partea pierde dreptul de acces la serviciile paginii web a lui „Tezzero”.
(4) Utilizatorul este obligat să aibă grijă și să ia măsurile necesare care se aplică în mod rezonabil cu scopul păstrării parolei sale, precum și să nu dezvăluie unor terți parola sa și să notifice imediat „Tezzero” în caz de acces neautorizat, precum și în caz de probabilitate sau bănuială despre un astfel de acces. Acesta poartă răspunderea și riscul pentru protejarea parolei sale, precum și pentru toate acțiunile care sunt efectuate de el sau de un terț prin utilizarea parolei sale.

Art. 8 (1) Utilizatorul are dreptul de acces în regimul on-line la serviciile furnizate prin pagina lui „Tezzero”, în caz de respectare a condițiilor și cerințelor de acces, definite de „Tezzero”. Pentru a putea folosi serviciile, Utilizatorul trebuie să introducă numele său de utilizator și parola.
(2) Utilizatorul are dreptul de acces și de corecție în regimul on-line a datelor sale cu caracter personal, furnizate la înregistrare.
 
Art. 9 (1) Utilizatorii folosesc interfața paginii web „Tezzero”, pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare a mărfurilor oferite de „Tezzero” în magazinul online.
(2) Contractul de vânzare-cumpărare a mărfii se consideră încheiat din momentul plasării sale de Utilizator prin pagina web „Tezzero”.

Art. 10 (1) Pentru a plasa o comandă, Utilizatorul trebuie să aleagă una sau mai multe mărfuri oferite pe pagina web „Tezzero”, și să le adaugă pe lista sa cu mărfuri pentru cumpărare („coș”, „cărucior”).
(2) Este necesar ca Utilizatorul să furnizeze date pentru realizarea livrării și să aleagă modul și momentul de plată a prețului, după aceea să confirmă comanda prin interfața magazinului electronic.
(3) La realizarea comenzii Utilizatorul primește confirmarea prin email, că comanda sa a fost acceptată.

Art. 11 (1) Prețurile produselor oferite în magazinul online sunt cele indicate pe pagina web  „Tezzero” la momentul realizării comenzii, cu excepția cazurilor de greșeală evidentă.
(2) Prețurile produselor sunt indicate în valuta indicată pe pagina web „Tezzero”, și includ TVA, în cazurile în care este prevăzută decontarea sa. Produsele sunt facturate excluziv și doar în valuta indicată pe pagina web „Tezzero”.
(3) Facturile se eliberează doar pe numele persoanei care a făcut comanda.

Art. 12 „Tezzero” își păstrează dreptul de schimbare în orice moment și fără preaviz a prețurilor produselor oferite în magazinul online, iar astfel de schimbări nu vor afecta comenzile deja realizate.

Art. 13 (1) „Tezzero” poate furniza reduceri ale produselor oferite în magazinul online. Regulile aplicabile pentru astfel de reduceri sunt disponibile în locul unde este afișată reducerea. Reducerile se pot oferi sub diferite forme (de exemplu promoții, reduceri de fidelitate oferite individual, în mod aleatoriu sau ca rezultatul participării la o competiție sau o anchetă pentru clienți).
(2) Diferitele tipuri de reduceri nu se pot combina la comanda și cumpărarea unei și aceeași mărfi.

Art. 14 Când Utilizatorul returnează un produs cu dreptul de rambursare a sumei plătite din orice cauză, prețul care trebuie restituit se reduce cu valoarea reducerii primite aplicată asupra produsului, și doar suma real plătită este supusă la rambursare.

Art. 15 (1) Utilizatorul poate plăti prețul mărfurilor comandate folosind la alegerea sa una din posibilitățile enumerate pe pagina web.
(2) Dacă Utilizatorul alege opțiunea de livrare prin curier și plata la livrare, acesta trebuie să plătească prețul articolelor comandate împreună cu prețul livrării curierului la primirea mărfii.

Art. 16 Dacă Utilizatorul alege un mod de plată care include un terț furnizor de servicii de plată, Utilizatorul poate fi legat de termenii și condițiile și/sau taxele unui astfel de terț.

Art. 17 „Tezzero” nu poartă răspundere dacă un anumit mod de plată care include un terț furnizor de servicii de plată, nu este disponibil sau nu funcționează altfel din cauze care nu pot fi atribuite lui „Tezzero”.
     
    Art. 18 (1) Livrarea mărfurilor comandate se face prin curier până la biroul sau adresa de livrare indicată de Utilizator. Livrarea este pe cheltuiala Utilizatorului, cu excepția cazului în care se prevede altfel pe www.tezzero.com.
     (2) Înainte de trimiterea mărfii comandate, „Tezzero” are dreptul de a contacta Utilizatorul la telefonul indicat de acesta cu scopul precizării detaliilor despre comandă și/sau livrare.
    (3) „Tezzero” nu poartă răspundere de nerealizarea unei comenzi în cazurile în care Utilizatorul a indicat date cu caracter personal false, incomplete și/sau inexacte, inclusiv dacă a indicat adresă sau telefon incomplet, inexact sau fictiv.
    (4) În caz că din partea lui „Tezzero” este făcută o eroare tehnică la realizarea comenzii și acordarea livrării, prețul pentru livrarea și returnarea mărfii rămân doar pe cheltuiala lui „Tezzero”.

Art. 19 Livrarea se realizează în termenele descrise sub fiecare opțiune de livrare în modul de interfață pentru livrare. În caz de circumstanțe excepționale „Tezzero” își rezervă dreptul să prelungească termenul de livrare, în același timp informând Utilizatorul despre aceasta.

Art. 20 (1) Mărfurile comandate sunt livrate contra semnătură, iar pachetele mai mari (la discreția curierului) sunt livrate până la intrarea clădirii.
(2) Utilizatorul este obligat să examineze marfa în momentul livrării sale și să notifice imediat curierul în caz de discrepanțe, pierderi și daune descoperite. Dacă Utilizatorul nu face aceasta, se presupune că livrarea este acceptată fără obiecții.

Art. 21 (1) În caz de imposibilitate sau dificultate de înmânare personală destinatarului, mărfurile se înmânează după cum urmează:
а) pentru adresă de serviciu – unei persoane angajate la adresă, indicându-se numele persoanei care a primit marfa;
b) pentru domiciliu – unui membru al gospodăriei, indicându-se numele persoanei care a primit marfa.
(2) În caz de imposibilitate de înmânare a mărfii care nu este din vina lui „Tezzero” sau a curierului, persoana care a efectuat livrarea telefonează Utilizatorului la telefonul de contact indicat de acesta pentru a specifica din ce birou al curierului Utilizatorul își poate primi livrarea.
(3) În caz de imposibilitate de a se contacta Utilizatorul, contractul de vânzare la distanță  se anulează în mod automat, iar „Tezzero” este eliberat de obligația sa de livrare a mărfurilor comandate.

Art. 22 „Tezzero” își păstrează dreptul de a schimba metodele disponibile de livrare și plată și/sau condițiile lor în orice moment prin publicarea metodelor disponibile de livrare și de plată pe pagina web fără niciun alt preaviz.

Art. 23 (1) Utilizatorul are dreptul să renunțe la contract fără a indica motivul, fără a datora compensație sau despăgubire într-un termen de 14 zile, considerat de la data acceptării mărfurilor de Utilizatori sau de un terț.
(2) Ca să-și exercite dreptul conform prezentei clauze, Utilizatorul trebuie să notifice în scris „Tezzero” despre decizia sa de a renunța la contract, individualizând mărfurile pe care dorește să le returneze, prin furnizarea tuturor datelor despre comanda și livrarea realizată, inclusiv, dar nu numai: conținutul și valoarea comenzii, date despre persoana care a făcut comanda, date despre persoana care a primit livrarea, și data livrării.
(3) Utilizatorul este obligat să returneze mărfurile pe cheltuiala proprie, vânzându-le lui „Tezzero” sau persoanei împuternicite de ultima persoană într-un termen de 14 zile de la data la care  Utilizatorul și-a exercitat dreptul de refuz la contract.
(4) În caz că Utilizatorul nu-și îndeplinească obligația din alineatul anterior fără a notifica  „Tezzero” despre întârziere și fără a prezenta un motiv bun pentru aceasta, se consideră că acesta și-a retras declarația pentru exercitarea refuzului la contract.

Art. 24 (1) Utilizatorul nu are dreptul de a renunța la contract în caz că obiectul său sunt: produse fabricate în conformitate cu specificații individuale sau personalizate în mod evident; produse care își pot deteriora calitatea sau produse cu un termen de valabilitate mai scurt; pentru ziare, periodice și reviste, inclusiv reviste de import și în limbi străine; produse care nu pot fi returnate din cauze legate de protecția sănătății sau igienei și care se deschid după livrare; înregistrări video și fonograme închise sau software închis care se deschid după livrare.
(2) În caz că la primirea mărfurilor returnate se descoperă că acestea au ambalaj de fabrică deschis (când este vorba de produse care nu pot fi returnate din motive legate de protecția sănătății sau igienei și pentru înregistrări video și fonograme închise sau software închis), „Tezzero” nu va avea obligația să ramburseze Utilizatorului prețul plătit.
(3) În caz că la primirea mărfurilor returnate se găsește că acestea au fost utilizate în orice mod, cu etichetă și/sau ambalaj original rupt sau deteriorat, „Tezzero” nu va avea obligația să ramburseze Utilizatorului prețul plătit.

Art. 25 „Tezzero” rambursează Utilizatorului prețul plătit de acesta pentru mărfurile returnate pe un cont bancar dat indicat de Utilizator, returnare cu plată la livrare sau într-un alt mod potrivit în caz de dorință exprimată de Utilizator într-un termen de 14 zile de la primirea mărfurilor returnate.

Art. 26 În caz că Utilizatorul descoperă o discrepanță evidentă între marfă și contractul de vânzare, acesta are drepturile depline de reclamație conform dispozițiilor Legii privind protecția consumatorilor.

Art. 27 „Tezzero” atenționează utilizatorii săi că produsele oferite sunt în principal de designeri (nu posedă niciun fel de calități medicinale sau vindecătoare) și chiar dacă posedă certificate de producător pentru anumite standarde cum „Tezzero” și folosirea lor este numai la discreția utilizatorului însuși. Produsele sunt fabricate la comanda lui „Tezzero” conform unor cerințe stricte față de producător cu privire la designul și durabilitatea materialelor, dar „Tezzero” nu poate garanta corectitudinea parametrilor date de producător, precum și în cazul unor tulburări de sănătate și boli care au apărut la folosirea produselor oferite. În acest sens  „Tezzero” nu poartă răspundere pentru orice vătămări, pagube materiale și nemateriale care au apărut pentru utilizator sau pentru un terț, în timpul utilizării mărfurilor cumpărate.
„Tezzero” accentuează pe faptul că orice utilizare a produselor cumpărate de la noi într-un mod necorespunzător sau diferit de modul de utilizare indicat reprezintă un pericol potențial pentru utilizator și este posibil să ducă la vătămări și consecințe negative pentru acesta.
 
Art. 28 „Tezzero” are dreptul la discreția sa, fără preaviz, să rezilieze unilateral contractul în cazul în care constată că serviciile furnizate sunt folosite cu nerespectare a acestor Condiții generale, legislației și normelor morale acceptate.

Art. 29 (1) Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor și resurselor de pe pagina web „Tezzero” (inclusiv bazele de date disponibile, fotografii, video și texte) sunt obiectul protecției Legii cu privire la dreptul de autor și alte drepturi asemănătoare, aparțin lui „Tezzero” sau persoanei indicate respective care și-a cedat dreptul de utilizare lui „Tezzero”, și nu pot fi folosite cu încălcarea legislației în vigoare.
(2) Dreptul acces al Utilizatorului nu include dreptul de a utiliza, copia sau reproduce informații care reprezintă obiectul proprietății intelectuale, cu excepția cazului în care este vorba de cantitate nesemnificativă de informații, destinate uzului personal, cu condiția că aceasta nu aduce atingere intereselor legitime ale autorilor sau celorlalți deținători de drepturi de proprietate intelectuală și în caz că copierea sau reproducerea se efectuează cu scopuri necomerciale.
(3) În caz de copiere sau reproducere a informațiilor neadmisibilă, în conformitate cu alineatul precedent, precum și în caz de orice altă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor lui „Tezzero”, cel din urmă are dreptul să solicite despăgubiri pentru daune materiale și morale, cauzate în mod direct sau indirect, prin încălcarea de către Utilizator.
(4) Utilizatorul se obligă la utilizarea accesului la serviciile oferite de „Tezzero” prezentat lui: să respecte legislația, aceste Condiții generale, neticheta, regulile moralului și bunelor moravuri; să nu denigreze bunul nume altora și să nu apeleze la o schimbare forțată a ordinii constituționale, la infracțiune, violență față de persoană sau la instigare la ură rasială, națională, etnică sau religioasă, să nu propage ideile fasciste sau alte ideologii antidemocratice, să nu încalce drepturile materiale sau nemateriale ale altora, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală; să notifice imediat „Tezzero” despre orice caz de infracțiune efectuată sau descoperită; să nu interfereze cu acționarea corectă a sistemului, inclusiv, dar nu numai, să nu pună piedici procedurii de identificare a unui altui Utilizator, să nu aibă acces în afară de cel furnizat, să nu dăuneze sau împiedice disponibilitatea, fiabilitatea sau calitatea accesului acordat, precum și să nu-l folosească într-un mod care provoacă refuz la folosirea sa; să nu extragă prin mijloace tehnice sau pe cale tehnică resurse de informații sau părți din resursele de informații care aparțin bazelor de date, localizate pe pagina web „Tezzero” și astfel să nu creeze o bază de date personală în format electronic sau altul; să nu asume identitatea unei alte persoane sau altfel să inducă în eroare pe terți persoane cu privire la identitatea sau apartenența sa  la un anumit grup de oameni; să nu efectueze acțiuni rău intenționate în sensul acestor Condiții generale.
(5) În afară de cazurile în care este cuvenit în mod explicit, Utilizatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publica, distribui și dezvălui altfel resursele de informații publicate pe pagina web  "Tezzero".    

Art. 30 (1) „Tezzero” are dreptul să dezactiveze sau șteargă numele de utilizator și parola de acces la contul Utilizatorului, în caz că acesta încalcă dreptul de proprietate intelectuală a lui „Tezzero” asupra elementelor conținute pe pagina sa web – obiecte proprietății intelectuale.
(2) „Tezzero” își rezervă dreptul să înceteze accesul la serviciile furnizate după preaviz pe contul Utilizatorului. „Tezzero” are dreptul, dar nu obligația, la discreția sa să șteargă resurse de informații și materiale publicate pe pagina sa web.

Art. 31 (1) În afara cazurilor prevăzute în aceste Condiții generale, contractul între părți se mai reziliază și în caz de încetare a activității lui „Tezzero” sau încetare a întreținerii paginii sale web.
(2) Utilizatorul are dreptul în orice moment la discreția sa să înceteze folosirea serviciilor furnizate de  „Tezzero”.
(3). În caz de terminare a contractului „Tezzero” dezactivează contul Utilizatorului și șterge parola de acces la acesta.

Art. 32 În afară de cazurile sus menționate fiecare din părți poate termina acest contract prin trimiterea unui preaviz de o săptămână către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.

Art. 33 Forma scrisă a contractului se consideră respectată prin trimiterea unui mesaj prin e-mail, apăsarea butonului electronic de pe pagina cu conținut care se completează sau se alege de Utilizator sau prin marcarea unui check box pe pagina web ș.a., în măsura ce declarația este înregistrată tehnic într-un mod care dă posibilitatea de a fi reprodus.

Art. 34 Părțile declară că în caz că una sau mai multe din clauzele din prezentele Condiții generale este/sunt nevalide, aceasta nu va face întregul contract sau alte părți ale lui nevalide. Clauza invalidă va fi înlocuită de normele imperative ale legii sau practicii stabilite.

Art. 35 Cu privire la toate problemele nereglementate de aceste Condiții generale se aplică dispozițiile legislației în vigoare conform locului de înregistrare al comerciantului.

 

 

Site-ul foloseste cookies